Warsztat

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Pakiet JZK

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

przyjazdyGTFS

Kontakt

Opis Wersje ▾Referencje Zamówienie Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

Lista referencyjna

Program Warsztat używany jest w całej Polsce. Użytkownicy programu Warsztat reprezentują 39 branż w ramach 14 grup, głównie:

G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)

sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z)

...i jeszcze 7

C: przetwórstwo przemysłowe

naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)

...i jeszcze 7

F: budownictwo

roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)

roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)

pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

...i jeszcze 3

H: transport i gospodarka magazynowa

transport drogowy towarów (49.41.Z)

działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

Q: opieka zdrowotna i pomoc społeczna

działalność pogotowia ratunkowego (86.90.B)

K: działalność finansowa i ubezpieczeniowa

pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)

A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (01.50.Z)

E: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

P: edukacja

działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

N: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)

O: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)

L: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

M: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

S: pozostała działalność usługowa

naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)

Zobacz wszystkie branże

Wybrane lokalizacje:

Lokalizacje są przybliżone. Prezentujemy tylko tych użytkowników, którzy wyrazili zgodę na obecność na Liście Referencyjnej.

patrix-auto.pl

Patrix-Auto Monika Syska
oferta firmy

http://www.remontcar.pl/

Auto-Serwis Remont Car Blacharstwo Lakiernictwo Monika Maciejak
oferta firmy

dzwignice.pl

Firma Dźwigowa Marek Urbanek
oferta firmy

sprintserwis.com.pl

Auto Sprint Serwis S.C. M.Hreśka, M.Kamiński
oferta firmy

vega-serwis.pl

VEGMET Marcin Mikuła
oferta firmy

tranzyt.pl

Tranzyt Jan Nowak Sp.J.
oferta firmy

sgt.opole.pl

Jarosław Twardowski Serwis Gazowy SGT
oferta firmy

adammoto.pl

ADAMMOTO Adam Osinski
oferta firmy

autogaz-gdynia.com

Auto Na Gaz Paweł Szadkowski
oferta firmy

motorserwis.com.pl

MOTOR-SERWIS s.c.
oferta firmy

Ostatnia aktualizacja: 14-06-2020.

Programy JZK · Pliki do pobrania · Dane firmy · Zaloguj się · Kontakt
Regulamin · Polityka prywatności · Licencja · Wymagania · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2020
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2020 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2020 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2020 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2020 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2020-10-25 07:02 #28.9 for 34.236.245.255 @ec2-34-236-245-255.compute-1.amazonaws.com